Skip to content

MENU

Menu
Menu
Menu

Sang kan hjælpe børn med at tilegne sig gode læse- og skrivefærdigheder

Analysen kort

I moderne pædagogisk forskning arbejder man med begrebet “Literacy”. Literacy er en bredere samlebetegnelse, der ud over læse- og skrive-færdigheder eksempelvis også indbefatter barnets fonetiske opmærksomhed, dets fortælleevne samt evne til at bruge sproget i situerede sammenhænge.

Sang og sangaktiviteter har en positiv indflydelse på børns literacy, hvilket betyder, at det nemmere for børn at knække sprogkoden og deltage på lige fod med andre børn.

Forskning viser at sang og sangaktiviteter styrker børns literacy, hvilket:

  • har en positiv indflydelse på børnenes evne til at lære at læse og skrive.
  • skaber lige mulighed for deltagelse i hverdagen for mindre børn

I forbindelse med pædagogisk og didaktisk arbejde med børns læsning, skrivning, deltagelsesevne og følelse af medborgerskab er sang og sangaktiviteter en oplagt aktivitet, da det ikke kræver specielle redskaber og kan udføres af alle

Sang kan hjælpe børn med at tilegne sig gode læse- og skrivefærdigheder

I moderne pædagogisk forskning arbejder man med begrebet “Literacy”, der ikke kun dækker over børnenes evne til at læse og skrive. Det er i stedet en bredere samlebetegnelse, der ud over læse- og skrive-færdigheder eksempelvis også indbefatter barnets fonetiske opmærksomhed (altså evne til at adskille ordenes lyde), dets fortælleevne samt evne til at bruge sproget i situerede sammenhænge.

En række forskere, der har undersøgt sammenhængen mellem sang og literacy, har kunne påvise, at sangaktiviteter har en positiv indflydelse på børnenes evne til at lære at læse og skrive. På baggrund af en såkaldt metadata-analyse, der inkluderede 30 tidligere studier, kunne Jayne M. Stanley i 2008 således konkludere, at sangaktiviteter og musikalsk træning har en stærk positiv indflydelse på små børns læseparathed og evne til ordafkodning, og understøttede indlæring af gode læse og skrivefærdigheder

Der synes at være en bred vifte af årsager til netop denne sammenhæng. Eksempelvis danner sangaktiviteter ifølge Kathryn M. Smith tydelige og trygge rammer dels for børnenes tilegnelse af tekster, og dels for en styrkelse af den overføring fra tekst til tanke, som blandt andet er væsentlig for senere at kunne udvikle læse og skrive-kompetence. Også Lamb og Gregory har i “The relationship between music and reading in beginning readers” konstateret en sammenhæng mellem hvor dygtige elever i 1. klasse var til at læse, og deres evne til at skelne toner. Der er således en sammenhæng mellem evnen til at skelne mellem toner og evnen til at skelne mellem lyde (fonetik) i forbindelse med læsning.

Tidlig literacy skaber lige muligheder for deltagelse og øger medborgerskab

Sang kan altså være med til at understøtte børns sproglige udvikling. Forskning viser, at et tidligt fokus på literacy ikke kun styrker børns skrive- og læseevner, men også deres mulighed for lige deltagelse i hverdagen. Liv Gjems, der er professor i pædagogik har undersøgt hvordan børns sprogudvikling er forbundet med børns dannelse af medborgerskab. Gjems’ forskning tager afsæt i børns muligheder for deltagelse i samtale og dialoger som grundlag for tidlig literacy, og hun viser gennem sine analyser, hvordan voksne kan bruge denne viden til at skabe gode literacymiljøer i dagtilbud.

En af de største udfordringer for børn i vores dagtilbud er, at de skal dele de voksne med mange andre børn. Og fordi børns sproglige udvikling er tæt forbundet til deres deltagelsesmuligheder i hverdagen, så bliver de ofte store grupper af børn med få voksne en udfordring for børnene, siger Gjems. Hendes forskning viser, at de voksne har en tendens til at være mere talende end børnene i samtalerne, og hun ser, at børn, der taler meget, også får mere opmærksomhed og endnu mere taletid. I store grupper kan det være svært for nogle børn at få tid til at tænke sig om, at få spurgt eller fortalt, om det, der presser sig på. Gjems peger desuden på, at børn oftere bliver mødt med lukkede spørgsmål end med åbnende og nysgerrige spørgsmål. Det er således en udfordring for børnene at komme til orde og blive forstået, ligesom det ofte er ulige fordelt, hvem der får taletid, især i de større grupper af børn. Her kan et fokus på tidlig literacy være med til skabe lige deltagelsesmuligheder for alle børn i en børnegruppe, og dermed være med til at styrke deres følelse af medborgerskab og evne til deltagelse (Gjems, 2018).

Her er en liste over forskningslitteratur, der behandler sammenhængen mellem sang og musik og børns literacy

Anvari, Trainor m.fl (2002): Relations among musical skills, phonological procession and early reading ability in preschool children. Journal of Experimental Child Psychology, vol. 83/2, pp. 111-130.

Apfelstadt, J. (1984) Effects of Melodic Perception Instruction on Pitch Discrimination and Vocal Accuracy of Kindergarten Children. Journal of Research in Music Education 86: 10-17.

Bolduc, Jonathan (2008): The effects of music instruction on emergent literacy capacities among preschool children : a literature review I: Early Childhood Research & Practice

Bolduc, Jonathan (2012): Using Nursery Rhymes to Foster Phonological and Musical Processing Skills in Kindergarteners I: Creative Education

Corrigall, Kathleen A (2011), Associations Between Length of Music Training and Reading Skills in Children. I: Music Perception: An Interdisciplinary Journal

Darrow, Alice-Ann (2008): Music and Literacy I: General Music Today

Degé, Franziska (2015): Associations between musical abilities and precursors of reading in preschool aged children. I: Frontiers in psychology

Degé og Schwarzer (2011): The effect of a music program on phonological awareness in preschoolers I: Frontiers in psychology

Gjems, Liv 2018, Barns tilegnelse av tidlig litterasitet i barnehagen i forbindelse med samtaler, lek og lesing. Viden om Literacy 23: 28-35 https://videnomlaesning.dk/media/2413/23_liv-gjems.pdf

Gromko, J.E. (2005). The Effect of Music Instruction on Phonemic Awareness in Beginning Readers. Journal of Research in Music Education, 53(3), 199-209.

Herrera, Lucia (2011): Effects of phonological and musical training on the reading readiness of native- and foreign-Spanish-speaking children I: Psychology of Music

Lamb, S. og A. Gregory: The relationship Between Music and Reading in Beginning Readers. Educational Psychology, 13, nr. 1, 19-26.

Lucas, Jennifer R (2007): The Relationship of Musical Pattern Discrimination Skill and Phonemic Awareness in Beginning Readers, I: Contributions to Music Education

Smith, Kathryn M. (2014): Together in Song: Building Literacy Relationships with Song-based Picture books. Language and Literacy, 3

Standley, Jayne M. (2008): Does Music Instruction Help Children Learn to Read? Evidence of a Meta-Analysis Update: Applications of Research in Music Education November 2008 27: 17-32,

Tsang, Christine D (2011), Music Training and Reading Readiness, Music Perception: An Interdisciplinary Journal

Walton, Patrick (2014), Using Singing and Movement to Teach Pre-reading Skills and Word Reading to Kindergarten Children : An Exploratory Study I: Language and Literacy

Andre har også læst:

Sang kan hjælpe børn med at tilegne sig gode læse- og skrivefærdigheder

Analysen kort

I moderne pædagogisk forskning arbejder man med begrebet “Literacy”. Literacy er en bredere samlebetegnelse, der ud over læse- og skrive-færdigheder eksempelvis også indbefatter barnets fonetiske opmærksomhed, dets fortælleevne samt evne til at bruge sproget i situerede sammenhænge.

Sang og sangaktiviteter har en positiv indflydelse på børns literacy, hvilket betyder, at det nemmere for børn at knække sprogkoden og deltage på lige fod med andre børn.

Forskning viser at sang og sangaktiviteter styrker børns literacy, hvilket:

  • har en positiv indflydelse på børnenes evne til at lære at læse og skrive.
  • skaber lige mulighed for deltagelse i hverdagen for mindre børn

I forbindelse med pædagogisk og didaktisk arbejde med børns læsning, skrivning, deltagelsesevne og følelse af medborgerskab er sang og sangaktiviteter en oplagt aktivitet, da det ikke kræver specielle redskaber og kan udføres af alle

Sang kan hjælpe børn med at tilegne sig gode læse- og skrivefærdigheder

I moderne pædagogisk forskning arbejder man med begrebet “Literacy”, der ikke kun dækker over børnenes evne til at læse og skrive. Det er i stedet en bredere samlebetegnelse, der ud over læse- og skrive-færdigheder eksempelvis også indbefatter barnets fonetiske opmærksomhed (altså evne til at adskille ordenes lyde), dets fortælleevne samt evne til at bruge sproget i situerede sammenhænge.

En række forskere, der har undersøgt sammenhængen mellem sang og literacy, har kunne påvise, at sangaktiviteter har en positiv indflydelse på børnenes evne til at lære at læse og skrive. På baggrund af en såkaldt metadata-analyse, der inkluderede 30 tidligere studier, kunne Jayne M. Stanley i 2008 således konkludere, at sangaktiviteter og musikalsk træning har en stærk positiv indflydelse på små børns læseparathed og evne til ordafkodning, og understøttede indlæring af gode læse og skrivefærdigheder

Der synes at være en bred vifte af årsager til netop denne sammenhæng. Eksempelvis danner sangaktiviteter ifølge Kathryn M. Smith tydelige og trygge rammer dels for børnenes tilegnelse af tekster, og dels for en styrkelse af den overføring fra tekst til tanke, som blandt andet er væsentlig for senere at kunne udvikle læse og skrive-kompetence. Også Lamb og Gregory har i “The relationship between music and reading in beginning readers” konstateret en sammenhæng mellem hvor dygtige elever i 1. klasse var til at læse, og deres evne til at skelne toner. Der er således en sammenhæng mellem evnen til at skelne mellem toner og evnen til at skelne mellem lyde (fonetik) i forbindelse med læsning.

Tidlig literacy skaber lige muligheder for deltagelse og øger medborgerskab

Sang kan altså være med til at understøtte børns sproglige udvikling. Forskning viser, at et tidligt fokus på literacy ikke kun styrker børns skrive- og læseevner, men også deres mulighed for lige deltagelse i hverdagen. Liv Gjems, der er professor i pædagogik har undersøgt hvordan børns sprogudvikling er forbundet med børns dannelse af medborgerskab. Gjems’ forskning tager afsæt i børns muligheder for deltagelse i samtale og dialoger som grundlag for tidlig literacy, og hun viser gennem sine analyser, hvordan voksne kan bruge denne viden til at skabe gode literacymiljøer i dagtilbud.

En af de største udfordringer for børn i vores dagtilbud er, at de skal dele de voksne med mange andre børn. Og fordi børns sproglige udvikling er tæt forbundet til deres deltagelsesmuligheder i hverdagen, så bliver de ofte store grupper af børn med få voksne en udfordring for børnene, siger Gjems. Hendes forskning viser, at de voksne har en tendens til at være mere talende end børnene i samtalerne, og hun ser, at børn, der taler meget, også får mere opmærksomhed og endnu mere taletid. I store grupper kan det være svært for nogle børn at få tid til at tænke sig om, at få spurgt eller fortalt, om det, der presser sig på. Gjems peger desuden på, at børn oftere bliver mødt med lukkede spørgsmål end med åbnende og nysgerrige spørgsmål. Det er således en udfordring for børnene at komme til orde og blive forstået, ligesom det ofte er ulige fordelt, hvem der får taletid, især i de større grupper af børn. Her kan et fokus på tidlig literacy være med til skabe lige deltagelsesmuligheder for alle børn i en børnegruppe, og dermed være med til at styrke deres følelse af medborgerskab og evne til deltagelse (Gjems, 2018).

Her er en liste over forskningslitteratur, der behandler sammenhængen mellem sang og musik og børns literacy

Anvari, Trainor m.fl (2002): Relations among musical skills, phonological procession and early reading ability in preschool children. Journal of Experimental Child Psychology, vol. 83/2, pp. 111-130.

Apfelstadt, J. (1984) Effects of Melodic Perception Instruction on Pitch Discrimination and Vocal Accuracy of Kindergarten Children. Journal of Research in Music Education 86: 10-17.

Bolduc, Jonathan (2008): The effects of music instruction on emergent literacy capacities among preschool children : a literature review I: Early Childhood Research & Practice

Bolduc, Jonathan (2012): Using Nursery Rhymes to Foster Phonological and Musical Processing Skills in Kindergarteners I: Creative Education

Corrigall, Kathleen A (2011), Associations Between Length of Music Training and Reading Skills in Children. I: Music Perception: An Interdisciplinary Journal

Darrow, Alice-Ann (2008): Music and Literacy I: General Music Today

Degé, Franziska (2015): Associations between musical abilities and precursors of reading in preschool aged children. I: Frontiers in psychology

Degé og Schwarzer (2011): The effect of a music program on phonological awareness in preschoolers I: Frontiers in psychology

Gjems, Liv 2018, Barns tilegnelse av tidlig litterasitet i barnehagen i forbindelse med samtaler, lek og lesing. Viden om Literacy 23: 28-35 https://videnomlaesning.dk/media/2413/23_liv-gjems.pdf

Gromko, J.E. (2005). The Effect of Music Instruction on Phonemic Awareness in Beginning Readers. Journal of Research in Music Education, 53(3), 199-209.

Herrera, Lucia (2011): Effects of phonological and musical training on the reading readiness of native- and foreign-Spanish-speaking children I: Psychology of Music

Lamb, S. og A. Gregory: The relationship Between Music and Reading in Beginning Readers. Educational Psychology, 13, nr. 1, 19-26.

Lucas, Jennifer R (2007): The Relationship of Musical Pattern Discrimination Skill and Phonemic Awareness in Beginning Readers, I: Contributions to Music Education

Smith, Kathryn M. (2014): Together in Song: Building Literacy Relationships with Song-based Picture books. Language and Literacy, 3

Standley, Jayne M. (2008): Does Music Instruction Help Children Learn to Read? Evidence of a Meta-Analysis Update: Applications of Research in Music Education November 2008 27: 17-32,

Tsang, Christine D (2011), Music Training and Reading Readiness, Music Perception: An Interdisciplinary Journal

Walton, Patrick (2014), Using Singing and Movement to Teach Pre-reading Skills and Word Reading to Kindergarten Children : An Exploratory Study I: Language and Literacy

Andre har også læst:

Sang kan hjælpe børn med at tilegne sig gode læse- og skrivefærdigheder

Analysen kort

I moderne pædagogisk forskning arbejder man med begrebet “Literacy”. Literacy er en bredere samlebetegnelse, der ud over læse- og skrive-færdigheder eksempelvis også indbefatter barnets fonetiske opmærksomhed, dets fortælleevne samt evne til at bruge sproget i situerede sammenhænge.

Sang og sangaktiviteter har en positiv indflydelse på børns literacy, hvilket betyder, at det nemmere for børn at knække sprogkoden og deltage på lige fod med andre børn.

Forskning viser at sang og sangaktiviteter styrker børns literacy, hvilket:

  • har en positiv indflydelse på børnenes evne til at lære at læse og skrive.
  • skaber lige mulighed for deltagelse i hverdagen for mindre børn

I forbindelse med pædagogisk og didaktisk arbejde med børns læsning, skrivning, deltagelsesevne og følelse af medborgerskab er sang og sangaktiviteter en oplagt aktivitet, da det ikke kræver specielle redskaber og kan udføres af alle

Sang kan hjælpe børn med at tilegne sig gode læse- og skrivefærdigheder

I moderne pædagogisk forskning arbejder man med begrebet “Literacy”, der ikke kun dækker over børnenes evne til at læse og skrive. Det er i stedet en bredere samlebetegnelse, der ud over læse- og skrive-færdigheder eksempelvis også indbefatter barnets fonetiske opmærksomhed (altså evne til at adskille ordenes lyde), dets fortælleevne samt evne til at bruge sproget i situerede sammenhænge.

En række forskere, der har undersøgt sammenhængen mellem sang og literacy, har kunne påvise, at sangaktiviteter har en positiv indflydelse på børnenes evne til at lære at læse og skrive. På baggrund af en såkaldt metadata-analyse, der inkluderede 30 tidligere studier, kunne Jayne M. Stanley i 2008 således konkludere, at sangaktiviteter og musikalsk træning har en stærk positiv indflydelse på små børns læseparathed og evne til ordafkodning, og understøttede indlæring af gode læse og skrivefærdigheder

Der synes at være en bred vifte af årsager til netop denne sammenhæng. Eksempelvis danner sangaktiviteter ifølge Kathryn M. Smith tydelige og trygge rammer dels for børnenes tilegnelse af tekster, og dels for en styrkelse af den overføring fra tekst til tanke, som blandt andet er væsentlig for senere at kunne udvikle læse og skrive-kompetence. Også Lamb og Gregory har i “The relationship between music and reading in beginning readers” konstateret en sammenhæng mellem hvor dygtige elever i 1. klasse var til at læse, og deres evne til at skelne toner. Der er således en sammenhæng mellem evnen til at skelne mellem toner og evnen til at skelne mellem lyde (fonetik) i forbindelse med læsning.

Tidlig literacy skaber lige muligheder for deltagelse og øger medborgerskab

Sang kan altså være med til at understøtte børns sproglige udvikling. Forskning viser, at et tidligt fokus på literacy ikke kun styrker børns skrive- og læseevner, men også deres mulighed for lige deltagelse i hverdagen. Liv Gjems, der er professor i pædagogik har undersøgt hvordan børns sprogudvikling er forbundet med børns dannelse af medborgerskab. Gjems’ forskning tager afsæt i børns muligheder for deltagelse i samtale og dialoger som grundlag for tidlig literacy, og hun viser gennem sine analyser, hvordan voksne kan bruge denne viden til at skabe gode literacymiljøer i dagtilbud.

En af de største udfordringer for børn i vores dagtilbud er, at de skal dele de voksne med mange andre børn. Og fordi børns sproglige udvikling er tæt forbundet til deres deltagelsesmuligheder i hverdagen, så bliver de ofte store grupper af børn med få voksne en udfordring for børnene, siger Gjems. Hendes forskning viser, at de voksne har en tendens til at være mere talende end børnene i samtalerne, og hun ser, at børn, der taler meget, også får mere opmærksomhed og endnu mere taletid. I store grupper kan det være svært for nogle børn at få tid til at tænke sig om, at få spurgt eller fortalt, om det, der presser sig på. Gjems peger desuden på, at børn oftere bliver mødt med lukkede spørgsmål end med åbnende og nysgerrige spørgsmål. Det er således en udfordring for børnene at komme til orde og blive forstået, ligesom det ofte er ulige fordelt, hvem der får taletid, især i de større grupper af børn. Her kan et fokus på tidlig literacy være med til skabe lige deltagelsesmuligheder for alle børn i en børnegruppe, og dermed være med til at styrke deres følelse af medborgerskab og evne til deltagelse (Gjems, 2018).

Her er en liste over forskningslitteratur, der behandler sammenhængen mellem sang og musik og børns literacy

Anvari, Trainor m.fl (2002): Relations among musical skills, phonological procession and early reading ability in preschool children. Journal of Experimental Child Psychology, vol. 83/2, pp. 111-130.

Apfelstadt, J. (1984) Effects of Melodic Perception Instruction on Pitch Discrimination and Vocal Accuracy of Kindergarten Children. Journal of Research in Music Education 86: 10-17.

Bolduc, Jonathan (2008): The effects of music instruction on emergent literacy capacities among preschool children : a literature review I: Early Childhood Research & Practice

Bolduc, Jonathan (2012): Using Nursery Rhymes to Foster Phonological and Musical Processing Skills in Kindergarteners I: Creative Education

Corrigall, Kathleen A (2011), Associations Between Length of Music Training and Reading Skills in Children. I: Music Perception: An Interdisciplinary Journal

Darrow, Alice-Ann (2008): Music and Literacy I: General Music Today

Degé, Franziska (2015): Associations between musical abilities and precursors of reading in preschool aged children. I: Frontiers in psychology

Degé og Schwarzer (2011): The effect of a music program on phonological awareness in preschoolers I: Frontiers in psychology

Gjems, Liv 2018, Barns tilegnelse av tidlig litterasitet i barnehagen i forbindelse med samtaler, lek og lesing. Viden om Literacy 23: 28-35 https://videnomlaesning.dk/media/2413/23_liv-gjems.pdf

Gromko, J.E. (2005). The Effect of Music Instruction on Phonemic Awareness in Beginning Readers. Journal of Research in Music Education, 53(3), 199-209.

Herrera, Lucia (2011): Effects of phonological and musical training on the reading readiness of native- and foreign-Spanish-speaking children I: Psychology of Music

Lamb, S. og A. Gregory: The relationship Between Music and Reading in Beginning Readers. Educational Psychology, 13, nr. 1, 19-26.

Lucas, Jennifer R (2007): The Relationship of Musical Pattern Discrimination Skill and Phonemic Awareness in Beginning Readers, I: Contributions to Music Education

Smith, Kathryn M. (2014): Together in Song: Building Literacy Relationships with Song-based Picture books. Language and Literacy, 3

Standley, Jayne M. (2008): Does Music Instruction Help Children Learn to Read? Evidence of a Meta-Analysis Update: Applications of Research in Music Education November 2008 27: 17-32,

Tsang, Christine D (2011), Music Training and Reading Readiness, Music Perception: An Interdisciplinary Journal

Walton, Patrick (2014), Using Singing and Movement to Teach Pre-reading Skills and Word Reading to Kindergarten Children : An Exploratory Study I: Language and Literacy

Andre har også læst:

Sang kan hjælpe børn med at tilegne sig gode læse- og skrivefærdigheder

Analysen kort

I moderne pædagogisk forskning arbejder man med begrebet “Literacy”. Literacy er en bredere samlebetegnelse, der ud over læse- og skrive-færdigheder eksempelvis også indbefatter barnets fonetiske opmærksomhed, dets fortælleevne samt evne til at bruge sproget i situerede sammenhænge.

Sang og sangaktiviteter har en positiv indflydelse på børns literacy, hvilket betyder, at det nemmere for børn at knække sprogkoden og deltage på lige fod med andre børn.

Forskning viser at sang og sangaktiviteter styrker børns literacy, hvilket:

  • har en positiv indflydelse på børnenes evne til at lære at læse og skrive.
  • skaber lige mulighed for deltagelse i hverdagen for mindre børn

I forbindelse med pædagogisk og didaktisk arbejde med børns læsning, skrivning, deltagelsesevne og følelse af medborgerskab er sang og sangaktiviteter en oplagt aktivitet, da det ikke kræver specielle redskaber og kan udføres af alle

Sang kan hjælpe børn med at tilegne sig gode læse- og skrivefærdigheder

I moderne pædagogisk forskning arbejder man med begrebet “Literacy”, der ikke kun dækker over børnenes evne til at læse og skrive. Det er i stedet en bredere samlebetegnelse, der ud over læse- og skrive-færdigheder eksempelvis også indbefatter barnets fonetiske opmærksomhed (altså evne til at adskille ordenes lyde), dets fortælleevne samt evne til at bruge sproget i situerede sammenhænge.

En række forskere, der har undersøgt sammenhængen mellem sang og literacy, har kunne påvise, at sangaktiviteter har en positiv indflydelse på børnenes evne til at lære at læse og skrive. På baggrund af en såkaldt metadata-analyse, der inkluderede 30 tidligere studier, kunne Jayne M. Stanley i 2008 således konkludere, at sangaktiviteter og musikalsk træning har en stærk positiv indflydelse på små børns læseparathed og evne til ordafkodning, og understøttede indlæring af gode læse og skrivefærdigheder

Der synes at være en bred vifte af årsager til netop denne sammenhæng. Eksempelvis danner sangaktiviteter ifølge Kathryn M. Smith tydelige og trygge rammer dels for børnenes tilegnelse af tekster, og dels for en styrkelse af den overføring fra tekst til tanke, som blandt andet er væsentlig for senere at kunne udvikle læse og skrive-kompetence. Også Lamb og Gregory har i “The relationship between music and reading in beginning readers” konstateret en sammenhæng mellem hvor dygtige elever i 1. klasse var til at læse, og deres evne til at skelne toner. Der er således en sammenhæng mellem evnen til at skelne mellem toner og evnen til at skelne mellem lyde (fonetik) i forbindelse med læsning.

Tidlig literacy skaber lige muligheder for deltagelse og øger medborgerskab

Sang kan altså være med til at understøtte børns sproglige udvikling. Forskning viser, at et tidligt fokus på literacy ikke kun styrker børns skrive- og læseevner, men også deres mulighed for lige deltagelse i hverdagen. Liv Gjems, der er professor i pædagogik har undersøgt hvordan børns sprogudvikling er forbundet med børns dannelse af medborgerskab. Gjems’ forskning tager afsæt i børns muligheder for deltagelse i samtale og dialoger som grundlag for tidlig literacy, og hun viser gennem sine analyser, hvordan voksne kan bruge denne viden til at skabe gode literacymiljøer i dagtilbud.

En af de største udfordringer for børn i vores dagtilbud er, at de skal dele de voksne med mange andre børn. Og fordi børns sproglige udvikling er tæt forbundet til deres deltagelsesmuligheder i hverdagen, så bliver de ofte store grupper af børn med få voksne en udfordring for børnene, siger Gjems. Hendes forskning viser, at de voksne har en tendens til at være mere talende end børnene i samtalerne, og hun ser, at børn, der taler meget, også får mere opmærksomhed og endnu mere taletid. I store grupper kan det være svært for nogle børn at få tid til at tænke sig om, at få spurgt eller fortalt, om det, der presser sig på. Gjems peger desuden på, at børn oftere bliver mødt med lukkede spørgsmål end med åbnende og nysgerrige spørgsmål. Det er således en udfordring for børnene at komme til orde og blive forstået, ligesom det ofte er ulige fordelt, hvem der får taletid, især i de større grupper af børn. Her kan et fokus på tidlig literacy være med til skabe lige deltagelsesmuligheder for alle børn i en børnegruppe, og dermed være med til at styrke deres følelse af medborgerskab og evne til deltagelse (Gjems, 2018).

Her er en liste over forskningslitteratur, der behandler sammenhængen mellem sang og musik og børns literacy

Anvari, Trainor m.fl (2002): Relations among musical skills, phonological procession and early reading ability in preschool children. Journal of Experimental Child Psychology, vol. 83/2, pp. 111-130.

Apfelstadt, J. (1984) Effects of Melodic Perception Instruction on Pitch Discrimination and Vocal Accuracy of Kindergarten Children. Journal of Research in Music Education 86: 10-17.

Bolduc, Jonathan (2008): The effects of music instruction on emergent literacy capacities among preschool children : a literature review I: Early Childhood Research & Practice

Bolduc, Jonathan (2012): Using Nursery Rhymes to Foster Phonological and Musical Processing Skills in Kindergarteners I: Creative Education

Corrigall, Kathleen A (2011), Associations Between Length of Music Training and Reading Skills in Children. I: Music Perception: An Interdisciplinary Journal

Darrow, Alice-Ann (2008): Music and Literacy I: General Music Today

Degé, Franziska (2015): Associations between musical abilities and precursors of reading in preschool aged children. I: Frontiers in psychology

Degé og Schwarzer (2011): The effect of a music program on phonological awareness in preschoolers I: Frontiers in psychology

Gjems, Liv 2018, Barns tilegnelse av tidlig litterasitet i barnehagen i forbindelse med samtaler, lek og lesing. Viden om Literacy 23: 28-35 https://videnomlaesning.dk/media/2413/23_liv-gjems.pdf

Gromko, J.E. (2005). The Effect of Music Instruction on Phonemic Awareness in Beginning Readers. Journal of Research in Music Education, 53(3), 199-209.

Herrera, Lucia (2011): Effects of phonological and musical training on the reading readiness of native- and foreign-Spanish-speaking children I: Psychology of Music

Lamb, S. og A. Gregory: The relationship Between Music and Reading in Beginning Readers. Educational Psychology, 13, nr. 1, 19-26.

Lucas, Jennifer R (2007): The Relationship of Musical Pattern Discrimination Skill and Phonemic Awareness in Beginning Readers, I: Contributions to Music Education

Smith, Kathryn M. (2014): Together in Song: Building Literacy Relationships with Song-based Picture books. Language and Literacy, 3

Standley, Jayne M. (2008): Does Music Instruction Help Children Learn to Read? Evidence of a Meta-Analysis Update: Applications of Research in Music Education November 2008 27: 17-32,

Tsang, Christine D (2011), Music Training and Reading Readiness, Music Perception: An Interdisciplinary Journal

Walton, Patrick (2014), Using Singing and Movement to Teach Pre-reading Skills and Word Reading to Kindergarten Children : An Exploratory Study I: Language and Literacy

Andre har også læst: