Skip to content

MENU

Menu
Menu
Menu

Om Sang & Samfund

Samfundet er præget af en række udfordringer af såvel social, økonomisk som økologisk karakter. Sang og dét at synge er grundlæggende menneskeligt og påvirker krop, intellekt, følelser og det sociale positivt.​ Sang tilbyder dermed potentielt en række nye løsninger på fremtidens udfordringer.

Sang er en samfundsressource

At synge er umiddelbart meningsfuldt for de fleste. Sang styrker os fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt – ofte på samme tid og uden at vi lægger mærke til andet end glæden ved at synge. Sang er for store og små, i fællesskab eller hver for sig.

I nogle kommuner arbejdes der allerede specifikt og målrettet med sangen i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og i folkeskolen.

Sang bidrager til udvikling af sprog, sociale kompetencer, kommunikation, tilknytning, trivsel og læring over en bred kam.

Amatørkor og øvrige sangfællesskaber for både børn og voksne er en del af det kit, der binder samfund og nærmiljøer sammen og som giver hverdagspoetiske oplevelser og tilværelser med mening.

I områder, der fremmer sangen i folkeskolen, daginstitutioner, ældrecentre, foreninger, erhvervsliv m.v., udgør netop sang en vigtig brik i en såvel dannelsesmæssig som trivselsmæssig optik og bidrager væsentligt til sammenhængskraften i den lokale kultur. 

Desuden er der forskellig forskning, der peger på forskellige sundhedsmæssige aspekter af sang: mentalt og fysiologisk – og sammenhængen mellem de to.

 

Formål med Sang og samfund

 • At pege på viden, erfaringer og sammenhænge, hvor sang kan bidrage til refleksion og nytænkning i udviklingen af samfundet​
 • At åbne øjnene for og øge bevidstheden om sang som en del af løsningen på samfundsmæssige udfordringer hos beslutningstagere (politikere, embedsmænd, fonde, diverse bestyrelser/ledere)​
 • At bidrage til et kvalificeret beslutningsgrundlag hos alle, som arbejder med eller ønsker at arbejde med sang som en del af løsningen på udfordringer i alle samfundssfærer.

Med forsøgsordninger om fx kultur på recept, som har kørt gennem en årrække med gode resultater i udvalgte danske kommuner og Syngesygehuse, som efterhånden er ret udbredte i Tyskland, er der større og større politisk bevågenhed omkring, hvad sangen og stemmen kan bidrage med i såvel trivselsmæssige, sundhedsfremmende, læringsmæssige, integrationsmæssige og andre sociokulturelle kontekster.

Sang & Samfund drives af Sangens Hus. Fundamentet for Sangens Hus er et samarbejde mellem alle sangaktører, der kan og vil indgå i et samarbejdsforum med fokus på at fremme sangen i Danmark gennem videndeling, talentudvikling og sangprojekter.

www.graficus.dk

Andre har også læst:

Om Sang & Samfund

Samfundet er præget af en række udfordringer af såvel social, økonomisk som økologisk karakter. Sang og dét at synge er grundlæggende menneskeligt og påvirker krop, intellekt, følelser og det sociale positivt.​ Sang tilbyder dermed potentielt en række nye løsninger på fremtidens udfordringer.

Sang er en samfundsressource

At synge er umiddelbart meningsfuldt for de fleste. Sang styrker os fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt – ofte på samme tid og uden at vi lægger mærke til andet end glæden ved at synge. Sang er for store og små, i fællesskab eller hver for sig.

I nogle kommuner arbejdes der allerede specifikt og målrettet med sangen i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og i folkeskolen.

Sang bidrager til udvikling af sprog, sociale kompetencer, kommunikation, tilknytning, trivsel og læring over en bred kam.

Amatørkor og øvrige sangfællesskaber for både børn og voksne er en del af det kit, der binder samfund og nærmiljøer sammen og som giver hverdagspoetiske oplevelser og tilværelser med mening.

I områder, der fremmer sangen i folkeskolen, daginstitutioner, ældrecentre, foreninger, erhvervsliv m.v., udgør netop sang en vigtig brik i en såvel dannelsesmæssig som trivselsmæssig optik og bidrager væsentligt til sammenhængskraften i den lokale kultur. 

Desuden er der forskellig forskning, der peger på forskellige sundhedsmæssige aspekter af sang: mentalt og fysiologisk – og sammenhængen mellem de to.

 

Formål med Sang og samfund

 • At pege på viden, erfaringer og sammenhænge, hvor sang kan bidrage til refleksion og nytænkning i udviklingen af samfundet​
 • At åbne øjnene for og øge bevidstheden om sang som en del af løsningen på samfundsmæssige udfordringer hos beslutningstagere (politikere, embedsmænd, fonde, diverse bestyrelser/ledere)​
 • At bidrage til et kvalificeret beslutningsgrundlag hos alle, som arbejder med eller ønsker at arbejde med sang som en del af løsningen på udfordringer i alle samfundssfærer.

Med forsøgsordninger om fx kultur på recept, som har kørt gennem en årrække med gode resultater i udvalgte danske kommuner og Syngesygehuse, som efterhånden er ret udbredte i Tyskland, er der større og større politisk bevågenhed omkring, hvad sangen og stemmen kan bidrage med i såvel trivselsmæssige, sundhedsfremmende, læringsmæssige, integrationsmæssige og andre sociokulturelle kontekster.

Sang & Samfund drives af Sangens Hus. Fundamentet for Sangens Hus er et samarbejde mellem alle sangaktører, der kan og vil indgå i et samarbejdsforum med fokus på at fremme sangen i Danmark gennem videndeling, talentudvikling og sangprojekter.

www.graficus.dk

Andre har også læst:

Om Sang & Samfund

Samfundet er præget af en række udfordringer af såvel social, økonomisk som økologisk karakter. Sang og dét at synge er grundlæggende menneskeligt og påvirker krop, intellekt, følelser og det sociale positivt.​ Sang tilbyder dermed potentielt en række nye løsninger på fremtidens udfordringer.

Sang er en samfundsressource

At synge er umiddelbart meningsfuldt for de fleste. Sang styrker os fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt – ofte på samme tid og uden at vi lægger mærke til andet end glæden ved at synge. Sang er for store og små, i fællesskab eller hver for sig.

I nogle kommuner arbejdes der allerede specifikt og målrettet med sangen i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og i folkeskolen.

Sang bidrager til udvikling af sprog, sociale kompetencer, kommunikation, tilknytning, trivsel og læring over en bred kam.

Amatørkor og øvrige sangfællesskaber for både børn og voksne er en del af det kit, der binder samfund og nærmiljøer sammen og som giver hverdagspoetiske oplevelser og tilværelser med mening.

I områder, der fremmer sangen i folkeskolen, daginstitutioner, ældrecentre, foreninger, erhvervsliv m.v., udgør netop sang en vigtig brik i en såvel dannelsesmæssig som trivselsmæssig optik og bidrager væsentligt til sammenhængskraften i den lokale kultur. 

Desuden er der forskellig forskning, der peger på forskellige sundhedsmæssige aspekter af sang: mentalt og fysiologisk – og sammenhængen mellem de to.

 

Formål med Sang og samfund

 • At pege på viden, erfaringer og sammenhænge, hvor sang kan bidrage til refleksion og nytænkning i udviklingen af samfundet​
 • At åbne øjnene for og øge bevidstheden om sang som en del af løsningen på samfundsmæssige udfordringer hos beslutningstagere (politikere, embedsmænd, fonde, diverse bestyrelser/ledere)​
 • At bidrage til et kvalificeret beslutningsgrundlag hos alle, som arbejder med eller ønsker at arbejde med sang som en del af løsningen på udfordringer i alle samfundssfærer.

Med forsøgsordninger om fx kultur på recept, som har kørt gennem en årrække med gode resultater i udvalgte danske kommuner og Syngesygehuse, som efterhånden er ret udbredte i Tyskland, er der større og større politisk bevågenhed omkring, hvad sangen og stemmen kan bidrage med i såvel trivselsmæssige, sundhedsfremmende, læringsmæssige, integrationsmæssige og andre sociokulturelle kontekster.

Sang & Samfund drives af Sangens Hus. Fundamentet for Sangens Hus er et samarbejde mellem alle sangaktører, der kan og vil indgå i et samarbejdsforum med fokus på at fremme sangen i Danmark gennem videndeling, talentudvikling og sangprojekter.

www.graficus.dk

Andre har også læst:

Om Sang & Samfund

Samfundet er præget af en række udfordringer af såvel social, økonomisk som økologisk karakter. Sang og dét at synge er grundlæggende menneskeligt og påvirker krop, intellekt, følelser og det sociale positivt.​ Sang tilbyder dermed potentielt en række nye løsninger på fremtidens udfordringer.

Sang er en samfundsressource

At synge er umiddelbart meningsfuldt for de fleste. Sang styrker os fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt – ofte på samme tid og uden at vi lægger mærke til andet end glæden ved at synge. Sang er for store og små, i fællesskab eller hver for sig.

I nogle kommuner arbejdes der allerede specifikt og målrettet med sangen i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og i folkeskolen.

Sang bidrager til udvikling af sprog, sociale kompetencer, kommunikation, tilknytning, trivsel og læring over en bred kam.

Amatørkor og øvrige sangfællesskaber for både børn og voksne er en del af det kit, der binder samfund og nærmiljøer sammen og som giver hverdagspoetiske oplevelser og tilværelser med mening.

I områder, der fremmer sangen i folkeskolen, daginstitutioner, ældrecentre, foreninger, erhvervsliv m.v., udgør netop sang en vigtig brik i en såvel dannelsesmæssig som trivselsmæssig optik og bidrager væsentligt til sammenhængskraften i den lokale kultur. 

Desuden er der forskellig forskning, der peger på forskellige sundhedsmæssige aspekter af sang: mentalt og fysiologisk – og sammenhængen mellem de to.

 

Formål med Sang og samfund

 • At pege på viden, erfaringer og sammenhænge, hvor sang kan bidrage til refleksion og nytænkning i udviklingen af samfundet​
 • At åbne øjnene for og øge bevidstheden om sang som en del af løsningen på samfundsmæssige udfordringer hos beslutningstagere (politikere, embedsmænd, fonde, diverse bestyrelser/ledere)​
 • At bidrage til et kvalificeret beslutningsgrundlag hos alle, som arbejder med eller ønsker at arbejde med sang som en del af løsningen på udfordringer i alle samfundssfærer.

Med forsøgsordninger om fx kultur på recept, som har kørt gennem en årrække med gode resultater i udvalgte danske kommuner og Syngesygehuse, som efterhånden er ret udbredte i Tyskland, er der større og større politisk bevågenhed omkring, hvad sangen og stemmen kan bidrage med i såvel trivselsmæssige, sundhedsfremmende, læringsmæssige, integrationsmæssige og andre sociokulturelle kontekster.

Sang & Samfund drives af Sangens Hus. Fundamentet for Sangens Hus er et samarbejde mellem alle sangaktører, der kan og vil indgå i et samarbejdsforum med fokus på at fremme sangen i Danmark gennem videndeling, talentudvikling og sangprojekter.

www.graficus.dk

Andre har også læst: